parallax background


Zakenreisverzekering

1 op de 8 zakenreizigers is onderweg wel eens bestolen of iets kwijtgeraakt.


Onduidelijkheid

Gemiddeld gaan zakenreizigers 5 keer per jaar op reis om potentiële klanten, conferenties of werklocaties in het buitenland te bezoeken. Des te belangrijker dat men goed verzekerd is. Europeesche Verzekeringen heeft onderzoek gedaan onder ruim 500 zakenreizigers naar hun reisgedrag en kennis van zakenreisverzekeringen. Hieruit blijkt onder andere dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de dekking van zakenreisverzekeringen.

Meer weten?

Kiest u voor een doorlopende zakenreisverzekering? Collectief?
Welke verzekeraar past het beste bij uw onderneming?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag

Onbekendheid verschil zakenreis- en vakantiereisverzekering

22% van de respondenten geeft aan dat er volgens hen geen verschil is tussen een zakenreisverzekering en een privéreisverzekering. En meer dan een derde (36%) van de zakenreizigers geeft aan onbekend te zijn met het verschil tussen beide verzekeringen. Ook onder de zakenreizigers die wel denken het verschil te weten, worden zeer uiteenlopende verschillen genoemd die niet altijd juist zijn. Hierdoor zijn veel zakenreizigers mogelijk ten onrechte in de veronderstelling dat ze goed verzekerd zijn.

Positief effect op relatie

In tegenstelling tot wat men zou denken, geven ongeveer 3 op de 10 zakenreizigers (31%) aan dat hun zakenreizen een positief effect hebben op hun relatie. De ondervraagden geven aan dat dit vooral komt doordat men bij thuiskomst meer tijd voor elkaar heeft (8%), of doordat de partner meegaat op zakenreis (8%). Een deel van de ondervraagden geeft aan dat het de relatie spannend houdt (5%). Circa een kwart van de zakenreizigers neemt zijn partner wel eens mee op zakenreis. Slechts 6% van de ondervraagden geeft aan dat zakenreizen een negatieve impact heeft op zijn relatie.

Medische hulpverlening belangrijkste voor zakenreizigers

Twee op de drie zakenreizigers vinden ‘goede medische hulpverlening in geval van nood’ een belangrijk aspect in een zakelijke reisverzekering (67%). Voor 45% van de respondenten is dit zelfs het allerbelangrijkste aspect. Iets meer dan de helft noemt de ‘complete dekking’ belangrijk (53%) en 38% de ‘snelheid van de schade-afhandeling’. Een ander aspect dat voor minstens drie op de tien zakenreizigers belangrijk is, is de ‘hulp bij het regelen van zaken op de bestemming’ (32%).

Meerderheid vraagt bij werkgever niet naar zakenreisverzekering

Iets meer dan een op de drie zakenreizigers vraagt de werkgever, als men op zakenreis naar het buitenland gaat, of zij een zakenreisverzekering heeft afgesloten (35%). Een meerderheid van de zakenreizigers doet dat niet (57%). Van deze groep heeft ongeveer 12% er gewoonweg niet over nagedacht. En 6% gaat er blind van uit dat het goed geregeld is.

Zakenreiziger brengt meer vrije tijd door op plaats van bestemming dan voorheen

In 2009 deed de Europeesche ook onderzoek onder Nederlandse zakenreizigers. Daaruit bleek dat 31% ervoor kiest om langer op de plaats van bestemming door te brengen dan zakelijk nodig is. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 41%. De meeste zakenreizigers (37%) verblijven er langer vanwege de bijzondere bestemming of bezoek aan familie of vrienden (28%). Zij vertrekken dan vaker een paar dagen eerder, dan dat ze langer blijven na afloop van het zakelijk bezoek. 84% van deze zakenreizigers gaat ervan uit ook tijdens de extra privéreisdagen voldoende verzekerd te zijn.

Hoe ouder hoe minder graag op zakenreis

Bij de vraag of men liefhebber is van zakenreizen, antwoordde 42% positief. Ongeveer een op de zeven zakenreizigers noemt zichzelf expliciet geen liefhebber. Dit zijn vooral zakenreizigers van middelbare leeftijd en 55 jaar en ouder (totaal 33%). Het aantal zakenreizigers dat last heeft van heimwee is echter wel weer het grootste onder de jongere zakenreizigers.
Bron: Europeesche Verzekeringen