Ondernemen met personeel

Veel werkgevers realiseren zich nauwelijks dat een zieke werknemer gemiddeld € 250 per dag kost.Advies over personeelsverzekeringen

Wist u dat de gezondheid van uw werknemers veel invloed heeft op de financiële gezondheid van uw bedrijf? Een laag ziekteverzuim bevordert uw Continuïteit, winstgevendheid en productiviteit. Het zorgt er ook voor dat uw bezetting is afgestemd op uw bedrijf en uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Het tegenovergestelde geldt uiteraard voor een hoog ziekteverzuim.

Er zijn diverse redenen te bedenken die het belang van goed advies over verzekeringen voor werkgevers onderstrepen. Een collectieve pensioenregeling voor uw personeel kan hogere betrokkenheid tot gevolg hebben, maar dan wilt u de kosten wel beheersbaar houden. Bedrijfsongevallen en beroepsziektes vormen voor veel bedrijven een aanzienlijk risico. Als werkgever rust de aansprakelijkheid op u. Steeds meer CAO’s verplichten werkgevers zelfs om verzekeringen voor werknemers af te sluiten.

Wij adviseren u graag over personeelsverzekeringen. Daarbij verliezen wij uw belangen niet uit het oog.Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgever steeds vaker aansprakelijk

Bent u werkgever? Dan bestaat de kans dat u met deze vorm van aansprakelijkheid geconfronteerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met onbegrip. U bent als werkgever namelijk aansprakelijk voor schades waarvan u waarschijnlijk niet had vermoed dat deze u aangerekend kunnen worden.

Inmiddels is er veel jurisprudentie ontstaan over werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap. Met vergaande consequenties. Want als een medewerker schade oploopt in verband met zijn werk, zal de werkgever daar vaak voor moeten opdraaien, tenzij hij zich goed heeft verzekerd.

Meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Lees deze blog van Allianz.


Collectief pensioen

Deskundig advies om kosten beheersbaar te houden

Niet iedere werkgever is verplicht (verplichting komt vaak voort uit een CAO) om een pensioen aan te bieden. Veel werknemers vinden pensioen echter een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waardoor het toch interessant kan zijn om zonder verplichting een pensioenregeling aan te bieden. Uit onderzoek blijkt dat drie van de vier Nederlandse werknemers met een pensioenregeling het waarderen dat hun werkgever automatisch een pensioenregeling aanbiedt. Zij vinden het fijn dat ze verplicht pensioen opbouwen bij hun baas en dat niet zelf hoeven te regelen.

Een collectieve pensioenregeling voor uw personeel kan dus hogere betrokkenheid tot gevolg hebben, maar dan wilt u de kosten wel beheersbaar houden. Het is daarom verstandig en naar onze mening zelfs noodzakelijk om u goed te laten adviseren over uw pensioenregeling. Dit geldt voor zowel het opstarten als het onderhoud van de regeling. De afspraken in de pensioenregeling zijn bindend en kunnen niet eenvoudig gewijzigd worden wanneer de regeling eenmaal is getroffen. Ook voor de communicatie met uw werknemers gelden regels. Wij helpen u hier graag bij.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Op basis van een uitgebreide inventarisatie beoordelen we samen met u welke (verzekerings)oplossingen en dienstverlening het beste aansluiten bij de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van uw bedrijf.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Hoe start ik een collectieve pensioenregeling op en bij wie?
 • Hoe houd ik mijn werknemers op de hoogte van allerlei wijzigingen?
 • Vormt een collectieve pensioenregeling een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers?
 • Mijn collectieve pensioencontract loopt af. Kan ik nu overstappen naar een andere aanbieder?
 • Is mijn pensioenregeling wel marktconform?


Personeelsverzekeringen

Uw onafhankelijke pensioenadviseur

Niet iedere adviseur mag u adviseren over pensioen. De Wet Financieel Toezicht stelt hier strenge eisen aan, zodat u verzekerd bent van een adviseur die u deskundig begeleidt in dit adviesgevoelige traject.

In Nederland zijn er bij benadering slechts 1.000 kantoren waar u terecht kunt. Wij zijn er trots op dat wij er daar 1 van zijn.

Verzuim

Kosten besparen door effectief verzuimmanagement

Als werkgever wilt u uw arbeidscapaciteit maximaal benutten. Toch krijgt vrijwel iedere organisatie te maken met medewerkers die ziek worden. Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostenbeheersing is het van belang om verzuim te voorkomen en (als een medewerker toch uit valt) te zorgen voor een snelle en goede re-integratie. Niet alleen kunt u hiermee veel kosten besparen, de Wet Verbetering Poortwachter verplicht u hier zelfs toe.

Personeelsverzekeringen

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag blijkt uit onderzoek van TNO. Dat bedrag bestaat uit kosten voor verzuimbegeleiding, re-integratie,vervanging en eventueel omzetverlies. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met eventuele sancties als u, in de ogen van het UWV, als werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Onder bepaalde omstandigheden kan uw bedrijf zelfs geconfronteerd worden met een verhoogde WIA premie.

Heeft u uw verzuimkosten in beeld? Met deze tool berekent u eenvoudig de kosten van verzuim voor uw bedrijf.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Op basis van een uitgebreide inventarisatie beoordelen we samen met u welke (verzekerings)oplossingen en dienstverlening het beste aansluiten bij de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van uw bedrijf.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Welke verplichtingen heb ik vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?
 • Worden we eigenrisicodrager? Welke verzekeraar is dan het voordeligste?
 • Wat betekent het huidige verzuimpercentage nu werkelijk voor mijn organisatie?
 • Hoe kan ik snel en effectief kosten besparen op verzuim?
 • Wat doet de arbodienst en wat moeten we zelf doen?
 • Hoe zit het met sancties van het UWV?
 • Hoe kan de casemanager zijn rol adequaat vervullen?