Financieel: wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste financiële wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.


Wat verandert er?

Hieronder ziet u een overzicht. Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon. Verdient de ouder meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt de ouder maximaal 50% van het maximum dagloon doorbetaald.

Pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof

Soms (afhankelijk van de pensioenregeling) wordt er tijdens het opnemen van ouderschapsverlof geen pensioen opgebouwd. Uw werkgever kan dit voor u nagaan.
Meer informatie
AOW leeftijd en toekomst pensioenen

AOW-leeftijd

De levensverwachting in Nederland stijgt en daarom gaat de AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog. De ontwikkeling van de AOW-leeftijd verloopt dan als volgt:
  • 2023: 66 jaar en en zeven maanden;
  • 2024 - 2027: 67 jaar;
  • 2028: 67 jaar en drie maanden.

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
Meer informatie
Nieuw box-3 stelsel voor belasting op vermogen

Onredelijk

De belasting in Box 3 staat al jaren ter discussie. De belasting werd als zeer onredelijk ervaren, omdat er met rendementen gerekend moest worden, die in werkelijkheid amper gerealiseerd werden.

Nieuw box 3 stelsel

Het nieuwe box 3-stelsel zal vanaf het belastingjaar 2026 gelden. De Belastingdienst gaat dan uit van het werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.

Overbrugging

Tot de invoering van het nieuwe stelsel geldt een overbruggingsperiode.
  • Er wordt in deze periode uitgegaan van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, schulden en beleggingen.
  • Het belastingtarief wordt jaarlijks verhoogd. In 2023 is het belastingtarief 32%, in 2024 is dat 33% en in 2025 is dat 34%.
  • Het heffingvrij vermogen in box 3 (dit is het vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden) wordt verhoogd naar € 57.000 (of € 114.000 met fiscaal partner).


Belastingvrij schenken voor eigen woning

Schenking voor eigen woning

Sinds dit jaar is "de jubelton" afgeschaft en is het bedrag van de vrijstelling fors verlaagd.
Meer informatie


Sparen voor uw toekomstig inkomen met belastingvoordeel

Met een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening kunt u met belastingvoordeel investeren in uw inkomen voor later.Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u


30 juni 2023

Verplichte AOV voor zzp’ers stap dichterbij

De besluitvorming over een verplichte basis-AOV voor zzp’ers is weer een stap verder gekomen. In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste contouren van deze verzekering.
1 juni 2023

Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat voor u?

U heeft straks minder zekerheid dan nu, maar uw pensioen wordt wel persoonlijker. In deze blog staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen.
1 januari 2023

Ondernemer en bedrijf: wat verandert er?

Verplichte aov voor zzp'ers, steeds minder zelfstandigenaftrek en afschaffing van de oudedagsreserve. Een helder overzicht voor ondernemers en bedrijven van de belangrijkste wijzigingen.