Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Voor ondernemers

Flink meer ruimte om fiscaal vriendelijk te sparen voor later

Flinke verruiming jaarruimte en reserveringsruimte

Met de inwerkingtreding van de Pensioenwet per 1-7-2023 is de fiscaal vriendelijke pensioenruimte (jaaruimte en reserveringsruimte) flink verruimd. Zo is het opbouwpercentage verhoogd van zo'n 13% naar 30% en mag u de reserveringsruimte tot 10 jaar terugrekenen in plaats van 7 jaar. Ook is de maximale reserveringsruimte flink verhoogd. Van zo'n € 8.000 naar € 38.000.
Meer informatie
2 schijven in box 2

2 schijven box 2

Vanaf 2024 betaalt iemand met een belang van minimaal 5% in een onderneming:
  • 24,5% belasting over de eerste € 67.000 aan inkomsten uit de onderneming en
  • 31% over het meerdere.

Minder MKB-winstvrijstelling

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling vermindert uw belastbare winst na ondernemersaftrek. Het percentage daalt in 2024 van 14% naar 12,7%. Ondernemers met een hoge winst gaan hierdoor het meeste achteruit.
Afschaffing oudedagsreserve

Afschaffing

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen.

Werkwijze oudedagsreserve

Ondernemers kunnen met de oudedagreserve een deel van de winst reserveren voor een oudedagvoorziening. Hierdoor betalen ze het jaar dat ze het deel van de winst reserveren minder inkomstenbelasting. Wordt de oudedagsreserve niet gebruikt voor een lijfrente die aan de voorwaarden voldoet? Dan moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog betalen. Dit is een vorm van belastinguitstel.

Einde oudedagsreserve

Sinds 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de destijds geldende regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag in één keer vrijkomt en de ondernemer daar belasting over betaalt. Of het kan worden omgezet in een lijfrente product.
Steeds minder zelfstandigenaftrek

Steeds minder zelfstandigenaftrek

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over € 5.030 winst (2023) geen belasting te betalen. Deze zelfstandigenaftrek wordt sinds 2021 stapsgewijs teruggebracht naar € 900 in 2027. Ter compensatie wordt de arbeidskorting verhoogd.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Jaar Bedrag zelfstandigenaftrek
2022 € 6.310
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 € 900

Verplichte aov voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers

Voor zzp’ers werd in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het voorstel heeft een aantal uitgangspunten:

  • Uitkering maximaal bruto minimum loon (ongeveer € 1.650 per maand).
  • Premie maximaal € 220 per maand (bruto).
  • Dekking op basis van gangbare arbeid (Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.).
  • De wachttijd (eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken. Deze periode kan aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Moeilijk uitvoerbaar

In de praktijk blijkt de uitwerking van het voorstel op allerlei bezwaren te stuiten. Het is nog de vraag wanneer de verzekering er komt en in welke vorm precies.

Voor werkgevers

Toekomst pensioenen

Nieuwe pensioenwet

Biedt u als werkgever een pensioenregeling aan? Door de nieuwe pensioenwet moet u afspraken met uw werknemers aanpassen. Dat gebeurt collectief als u bent aangesloten bij een CAO. Bent u dat niet, dan moet u zelf nieuwe pensioenafspraken maken met uw personeel.
Meer informatie

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u