Wat doet de hypotheekrente?


Wij volgen alle relevante ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we u goed informeren en kunt u de juiste beslissingen nemen.Het is een van de meest gestelde vragen. Wat doet de hypotheekrente? Zal deze binnenkort stijgen? Niemand kan deze vraag met zekerheid beantwoorden. We kunnen wel nauwlettend voor u in de gaten houden hoe de hypotheekrente zich ontwikkelt. Dat past ook bij onze dienstverlening. Door goed op de hoogte te blijven kunnen we u goed informeren. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen.

Ontwikkelingen koopwoningmarkt
Hypotheekrente verwachtingVoorspelling korte rente: stabiel

Voorspelling korte rente

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Bron: ABN AMRO (28 mei 2018)

Voorspelling lange rente: voorlopig stabiel, later geleidelijk oplopend

Voorspelling lange rente

De ontwikkeling van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt in sterke mate samen met hoe de rentes op staatsleningen zich ontwikkelen. Tot eind 2016 daalde de rente op 10-jaars staatsleningen en ging de hypotheekrente in het kielzog mee omlaag naar historisch lage niveaus. Sindsdien is de kapitaalmarktrente wat opgekrabbeld en lijkt de hypotheekrente ook voorbij het dal. Op de korte termijn kan de rente best af en toe even dalen – zoals we bijvoorbeeld afgelopen december zagen – maar de trend lijkt geleidelijk opwaarts.

Op financiële markten groeit langzaam het besef dat het monetaire beleid van de ECB niet eeuwig zo ruim blijft. Als de economie zo stevig blijft groeien, zal de ECB op een gegeven willen stoppen met het stimuleren van groei en inflatie. Dat zal niet plots gebeuren. De ECB koopt maandelijks obligaties op om de kapitaalmarktrentes te drukken. Het opkoopbedrag wordt stapsgewijs verlaagd. In 2018 koopt de ECB voor maximaal 30 miljard euro per maand op. Dat is een halvering ten opzichte van 2017. De komende maanden bekijkt de ECB of het bedrag na september 2018 verder kan worden verlaagd.

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd per saldo stabiel gebleven.

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen kunnen de langlopende hypotheektarieven de komende weken op de huidige, lage niveaus blijven. Later in 2018 kunnen de kapitaalmarkt- en hypotheekrentes geleidelijk verder gaan oplopen.

Bron: ING