Betrouwbare hulp bij uw voorbereiding op de toekomst

Een persoonlijk financieel plan helpt u soepel om te gaan met de wisselende financiële wensen en verplichtingen in uw leven. Zo’n plan opstellen is wel een uitdagende en tijdrovende klus. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk kan u veel werk uit handen nemen én van waardevol objectief advies voorzien.


Objectief

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk is een objectieve professional die maar één belang vooropstelt: dat van u. In een persoonlijk adviestraject helpt hij u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie nu en in de toekomst. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van úw wensen en mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet. Dáárom kunt u bouwen op deze specialist.


Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk is:

  • Deskundig: hij heeft een HBO+ opleidingstraject afgerond en het bijbehorende kennisexamen met praktische toets doorstaan.
  • Goed op de hoogte: hij volgt verplicht elk jaar onderwijs om zijn kennis actueel en op niveau te houden én moet kunnen aantonen dat hij dit heeft gedaan.
  • Gericht op integraal advies: hij bekijkt uw volledige financiële situatie en geeft advies. Hij houdt zich nooit alleen bezig met de verkoop van een financieel product. Zo’n product kan wel onderdeel zijn van de invulling van het gegeven advies.
  • Objectief: hij heeft geen banden met aanbieders van financiële producten, maar bekijkt simpelweg welk product de beste invulling van zijn advies oplevert. En hij heeft zich door aansluiting bij het FFP-Keurmerk gecommitteerd om altijd integer, objectief en in het belang van zijn klanten te handelen.


Voor particulier én ondernemer

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk kan zowel particulieren als ondernemers helpen bij hun financiële planning. Voor ondernemers vormen zijn diensten een perfecte aanvulling op die van de accountant. Een financieel planner richt zich op uw volledige financiële situatie. Hij betrekt daarom naast uw zakelijke ook uw persoonlijke doelen en ambities in zijn advies.


Bron: website Federatie Financieel Planners (FFP)


 

Contact gegevens:
T : 035 542 75 38
E : info@vffp.nl

Adres:
Wilhelminalaan 3
Postbus 12
3740 AA Baarn

Website:
www.ffp.nl