Speciaal voor u: Alle relevante actualiteiten en wijzigingen in 1 overzicht

[border]

Wij hebben de belangrijkste actualiteiten voor u op een rijtje gezet in 1 handig overzicht. Gebruik de tabs om de onderwerpen te bekijken die voor u van toepassing zijn. Heeft u vragen over 1 van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
[space]


[space]

Kunt u meer of minder besteden in 2017?

[border]

In september heeft het kabinet haar regeringsplannen voor 2017 bekend gemaakt. Werkenden en uitkeringsgerechtigden kunnen een plus van 1,1 procent verwachten. Gepensioneerden gaan er zo’n 0,7 procent op vooruit.

 

Stijgt of daalt uw koopkracht in 2017? U berekent het eenvoudig met de Koopkrachtberekenaar van het Nibud.
[space]

Wijzigingen in 2017

[border][toggle title=”AOW-leeftijd omhoog” opened=”no” ]In 2017 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Benieuwd op welke leeftijd u recht heeft op AOW? Op deze pagina kunt u het eenvoudig berekenen.[/toggle]
[toggle title=”Grens minimumloon omlaag” opened=”no” ]De grens voor het minimumloon gaat vanaf 2017 omlaag van 23 naar 21 jaar. Dat betekent dat jongeren vanaf 21 jaar hetzelfde minimumloon gaan verdienen als volwassenen. [/toggle]
[toggle title=”Box 3 (vermogensbelasting) heffing aangepast” opened=”no” ]De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting) wordt per 1 januari 2017 aangepast.

Er komen drie schijven (vermogenscategorieën): een belastbaar vermogen tot € 75.000, een belastbaar vermogen tussen € 75.001 en € 975.000 en een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001.

Per schijf wordt de berekening van het voordeel uit vermogen anders berekend: het forfaitair rendement. Voor 2017 is dit vastgesteld op respectievelijk 2,9%, 4,7% en 5,5%.[/toggle]

[toggle title=”Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag omhoog” opened=”no” ]Het kindgebonden budget (een bijdrage van de Belastingdienst die gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens ontvangen) gaat in 2017 omhoog voor het eerste en tweede kind. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt voor alle ouders. [/toggle]
[space]

Berichten die wij voor u hebben geschreven

[border]
[recentpost items=”3″ showthumb=”yes” excerpt_length=”150″ readmore=”Lees verder …” cat_name=”u-en-uw-gezin” date=”no” ]

[space]

App & web tips

[border]

fietsmodusWellicht maakt u er zich ook wel eens zorgen over. Uw kinderen op de fiets, terwijl ze meer oog hebben voor hun mobieltje dan voor het drukke verkeer. De overheid heeft een leuke app ontwikkeld die uw kinderen beloont als ze tijdens het fietsen geen gebruik maken van hun mobieltje: www.fietsmodus.nl

 

Verklein de kans op brand

Sluit ’s avonds voor u gaat slapen de binnendeuren. Zo blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de leefruimte. Deze en meer belangrijke tips vindt u op: verkleindekansopbrand.nl

[space]


[space]

Wijzigingen in 2017

[border][toggle title=”Maximale hypotheek omlaag naar 101 %” opened=”no” ]De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten (bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten) uit eigen middelen moet financieren. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.[/toggle]
[toggle title=”Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %” opened=”no” ]De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 is dat 50,5 %. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf (jaarinkomen boven de € 67.072) zitten.[/toggle]
[toggle title=”Koppeling NHG-grens aan gemiddelde huizenprijs” opened=”no” ]Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016. De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 jaarlijks (op 1 januari) gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs (voor 2009 was dat ook het geval).

[/toggle]
[space]

Berichten die wij voor u hebben geschreven

[border]
[recentpost items=”3″ showthumb=”yes” excerpt_length=”150″ readmore=”Lees verder …” cat_name=”eigen-woning-en-hypotheek” date=”no” ]

[space]

Ontwikkelingen op de woningmarkt

[border]
[recentpost items=”1″ showthumb=”yes” excerpt_length=”150″ readmore=”Lees verder …” cat_name=”koopwoningmarkt” date=”no” ]

[space]